Tabor je trajal od 5. – 13. 8. 1995. V tem času so si jamarji iz drugih držav lahko ogledali kar 20 različih jam, ki prestavljajo značilnosti slovenskega krasa. Udeleženci so prihajali večinoma iz Madžarske, nekaj je bilo tudi slovenskih in slovaških jamarjev. Tabor je organiziralo JD Sežana, katerega člani so tudi skrbeli za vodenje in varne obiske jam.

Jamarski tabor sta sponzorirali kar dve občini; sežanska in komenska ter podjetja Editel, Kraški Zidar, Lidija d.o.o., HIT Casino Nova Gorica, Damen d.o.o., Marmor d.o.o., Bar Metuljček in Emona obala Koper PE Sežana.