Čiščenje Ravbarjeve jame je potekalo 23. in 24.7.1998 v okviru akcije Ministrstva za okolje in prostor ter poslovnega sistema Helios. Pri projektu je sodelovalo 21 jamarjev, ki je iz jame dvignilo 50 kubičnih metrov raznih odpadkov. Med njimi je bilo največ bele tehnike in avtomobilov. Za odvoz odpadkov je poskrbela Komunala Sežana z zabojniki, iz jame pa smo odpadke dvignili s pomočjo dvigala BTC Terminal Sežana.