Projekt je bil razdeljen na deset delov, in sicer določitev sektorjev jame, energetski dovod in glavni razdelilec, energetski razvod po jami in razdelilne omarice, vklop/izklop sektorske razsvetljave posameznih odsekov jame, osvetlitev posameznih sektorjev jame, telekomunikacije, signalizacijo posameznih sektorjev, zasilno razsvetljavo, nadomestno generatorsko energijo in ozemljitev. Vsak del se je zaključil posamezno. Dolžina jame za elektrifikacijo je bila 462 m, globina pa 87 m. V projektu so bili upoštevani predpisi in tehnični normativi s področja varstva pri delu in požarne varnosti. Vse tehnične rešitve so bile izvedene v skladu s predpisi za tovrstne naprave. Projekt elektrifikacije je omogočil kakovostnejši in varnejši obisk jame in s tem pripomogel tudi h kvalitetnejšemu širjenju znanja o krasu in kraških pojavih. Zajemal je področje energetike, elektronike in telekomunikacij. Pokrival je vse segmente za varno in zanesljivo delovanje električne napeljave v najstarejši turistični jami v Evropi – Vilenici.

Projekt je bil izveden v letu 1998. Vodja projekta je bil Edi Fabjan,dipl.ing.el.

Istega leta je v turističnem delu Vilenice potekala obnova stopnišča. Dela so se v jami začela v mesecu februarju. Izdelane so bile stopnice od drugega platoja v Plesni dvorani do zunanjih stopnic nad vhodom v jamo. Opravljenih je bilo več kot 800 ur prostovoljnega dela. Obnova stopnišča in ograje v jami je bila financirana z lastnimi prispevki društva in s pomočjo Občine Sežana. Projekt je delno financiralo tudi Ministrstvo za kulturo.