Poročilo popoldanske delovne ekipe, ki se je v jamo podala za ajdovsko ekipo. Ajdovsko poročilo se nahaja na spletni strani JDDR Ajdovščina.

 

Pred jamo smo se dobili s Claudijem, Božotom in Matejem, kar je že poročal Božo. Claudio je prinesel na kolutu 200m edelrid softstatic. Vrv bomo naslednjič nesli v jamo.

Z Rosano sva očistila in dokončala meander pred 6. breznom, katerega smo prejšnjič širili. Nato sva nadaljevala z dodatnimi širitvami na vhodu v 7. brezno z imenom Wadaleaks. Je pa res voda-leaks – med delom se mi je v škornje natočila voda. Dodatno bo treba še razširiti del preozekega meandra za vstop v Wadaleaks. Iz jame sva bila ob 21:30.

 

Povzetek:
24.02.2011   16:30 – 21:30   Cerkvenik Rosana in Jakofčič Jaka, širjenje vhoda v 7. brezno Wadaleaks.

Naslednjo akcijo planiramo v soboto 26.02. Čiščenje vhoda v 7. brezno ter dodatno širitvijo preozkega dela meandra do Wadaleaksa.