V okviru Phare CBC projekta se je v letih 1999 in 2000 raziskovalo jame nad domnevnim podzemnim tokom Reke, analiziralo vzorce vode Reke v Kačni jami in Labodnici ter jih primerjali z vzorci Reke v Škocjanskih jamah in izvirih Timave ter ugotavljalo nahajališča in proučevalo posebne jamske hrošče (Cleoptera Anophthalmus).

Doseženi cilji: odkrita je bila nova jama – Gustinčičeva jama v Blažčevi dolini, analize so pokazale, da voda podzemne Reke ne vsebuje težkih kovin, pesticidov, fenolov ali PCBjev in da vsebuje le malo nitratov, odkrita je bila nova podvrsta slepega jamskega hrošča.

Pri projektu je sodelovalo 12 do 15 članov društva in različni strokovnjaki (dr. Gams, dr. Turk, g. Pirjevec, predstavniki Zavoda za naravno in kulturno dediščino iz Nove Gorice, predstavnik Uprave za varstvo narave in mag. Kukanja).

 
Anophthalmus spectabilis vrhoveci
Na področju med Sežano in Divačo smo opravili več raziskav z namenom boljšega poznavanja biološkega področja. Eden izmed rezultatov je tudi odkritje nove podvrste hrošča Anophthalmus spectabilis. S pomočjo pasti smo hrošča ujeli v podornem stožcu na dnu 200 m globokega vhoda v Kačno jamo. Analize je opravil Marco Bognolo iz Trsta, ki je tudi član našega društva. Od pristojnih ministrstev smo pridobili tudi dovoljenja za ulov in prevoz hrošča čez mejo. V spomin na slovenskega jamarskega potapljača Toma Vrhovca, smo novo podvrsto hrošča poimenovali Anophthalmus spectabilis vrhoveci.