Projekt se je začel leta 2005, vanj pa je bilo vključenih več partnerjev, ki na različne načine prispevajo k boljšemu poznavanju kraške hidrologije. Jamarsko društvo Sežana je v projektu sodelovalo kot partner, vodilni partner projekta pa je bil Park Škocjanske jame. Namen projekta je bil vzpostavitev monitoringa podzemnega toka Reke med Škocjanskimi jamami in izviri Timave. Za izvajanje fizikalno kemijskih meritev v podzemnem toku je bila v prvi polovici leta 2006 v jame, v katerih je dostop do podzemnega toka Reke postavljena merilna oprema. Instrumenti za biološke meritve so bili nameščeni v maju in juniju.

Projekt je bil financiran v okviru Programa pobude skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000 – 2006. Projekt se je zaključil konec junija 2007.