V petek, 20.5.2011, smo se člani ponovno, kot vsako leto, zbrali pred Vilenico, da obeležimo dolgoletno delovanje društva. Tokrat tako, da se poklonimo tistim članom, ki v društvu delujejo največ časa. To so naši veterani, ki do sedaj še niso dobili uradnega priznanja in naziva, ki jim po statutu pripada.

Po statutu društva postane veteran tisti redni član JDS, ki je aktivno sodeloval v jamarskih organizacijah nad 25 let in od tega najmanj 15 let v Jamarskem društvu Sežana. Po podatkih iz društvenega arhiva je takih članov 14 članov.

Vsak od veteranov ima svojo zgodbo in svoj prispevek k jamarstvu in društvu. Vsak od njih in vsi skupaj so bistveno prispevali k razvoju, delovanju in prepoznavnosti društva tako na lokalnem kot na širšem območju. Za njihovo predanost, prizadevnost in nenazadnje vztrajnost v društvu jim ob tej priložnosti izrekamo vso pohvalo in čestitke. Želimo si, da bi svoje delo nadaljevali in bili s tem tudi zgled mlajšim generacijam.

 

 

Veterani društva JDS:

 

–       Franc Renčelj, član JDS od leta 1959

–       Jožica Milavec, 1961

–       Marjo Fabris, 1962

–       Jože Coraci, 1968

–       Viktor Saksida, 1970

–       Ludvik Husu, 1970

–       Radivoj Lapajne, 1974

–       Branko Pipan, 1976

–       Jurij Jaka Jakofčič, 1977

–       Edi Fabjan, 1979

–       Jordan Guštin, 1983

–       Niko Luin, 1983

–       Zdravko Grahor, 1984

–       Alan Pale, 1985