Zadnje dni starega leta se je izkoristilo, da se je v Vilenici postorilo nekaj nujno potrebnih del, ki se jih je odlašalo že več časa. Mednje sodi predvsem postavitev varnostne ograje med prvo in drugo dvorano.

Da je ograja nujno potrebna zamenjave je bilo znano že nekaj časa, zato se je v lanskem letu ZRSVN prosilo za smernice, kako zastaviti dela. Ker je Vilenica pomemben naravni spomenik, smo želeli vse posege v njej izvajati skladno z navodili ZRSVN.