4.2.2012 so se Jaka, Rosana in Jordan spustili na dno Vilenice. Iskali so prepihe z dimčki in našli “izgubljeno brezno”, ki so ga odkrili že pred 20 leti, nato pa ga niso več našli. Na površju so po pogovoru z Juretom ugotovili, da je brezno le nekaj let prej ponovno odkrila jamarska šola JDS in se vanj tudi spustila. Brezno se po približno 10m zaključi. Ker pa še ni bilo izmerjeno, so se Jaka, Rosana in Jordan odločili, da se vanj ponovno spustijo že naslednji dan.

Jaka je akcijo 5.2. opisal takole: Nadaljevali smo z včerajšnjo raziskavo brezna v Fabrisovem rovu. Brezno smo opremili z vrvjo in tremi pritrdišči. Izmerili smo 15,20m globine pod naklonom cca 70st.  Ocenjujem da smo na globini Fabrisovega rova -190m vendar vsaj 10m levo (gledano v dno Fabrisovega rova).Dvorana 10x5m ima na dnu padajoče ponvice prekrite z ilovico (občasno zalite z vodo). Sedaj je le zadnja ponvica imela vodo. Pri tej ponvici cca 2m visoko je med kapniki zelo majhna luknja, ki je dihala z burjo. Ker je previsoko in premajhna tudi pokukali nismo vanjo. Hura – jama ima nadaljevanje.