V sodelovanju z ZRC SAZU in JZS smo v JD Sežana in še štirih drugih društvih Krasa pričeli s projektom 99. Ta (pred)projekt zajema popis stanja 99 jam Matičnega Krasa. Namen projekta je ugotoviti stanje/onesnaženost najprej teh 99 naključno izbranih jam, v kasnejših fazah pa popis stanja vseh poznanih jam Krasa.

JD Sežana ima nalogo popisati 21 jam v širši okolici Sežane. Do sedaj je bila popisana polovica jam, polovica pa nas še čaka. Dosedanje ugotovitve so zaskrbljujoče, saj je približno polovica jam onesnaženih.