Včeraj, 30.5.2012, sta Jaka in Rosana opravila veliko delo, saj sta popisala zelo onesnaženo jamo, v katero si nihče ni ravno želel iti. Ravno zaradi tega je ostala med zadnjimi, ki jih moramo popisati v sklopu Projekta 99.

Jama na Brundlovem partu je med jamarji (vsaj sežanskimi) zelo poznana, saj je bila nekoč zatrpana s klavniškimi odpadki. 70m globoko vhodno brezno je bilo do vrha zapolnjeno, iz jame pa je vel nevzdržen smrad, ki si ga lahko zavohal že na daleč. In to še pred 40. leti. Kasneje je, na srečo ali ne, prišlo do samovžiga in ostanki živali so zgoreli. Ostale so le še ogromne količine pepela in kosti.

V kasnejših letih, ko je bilo brezno ponovno “prazno”, so domačini vanj odvrgli še nekaj plastične embalaže in cvetličnih lončkov (?).

Da se jama nahaja ravno nad podzemnim tokom Reke, ki napaja celoten kraški vodonosnik, se najbrž nihče ne zaveda. Da se izcedne vode vseh smeti v jamah iztekajo v našo vodo, ki jo tako cenimo pa tudi ne.