V dihalniku v Koblarjevem dolu, ki ga je aprila deževje praktično zasulo, so se ta teden ponovno začela kopaška dela. 9.7. sta Jaka in Janez do vhoda znosila železne profile, s katerimi se bo lahko ustavilo nadaljnje zasipanje vhoda, 11.7. so Rosana, Emil, Jaka, Jordan in Jan z jeklenimi profili opažali vhod in odkopali nekaj nasutega materiala, 12.7. pa sta Franc in Jaka dodatno sidrala jeklene profile, odkopala nekaj nasutega materiala na vhodu, odstranila nekaj velikih skal, prekopala prehod v nekoč že odkopan rov ter iznesla 10 žakljev materiala izpod prehoda. Delovišče je s tem spet aktivno, vnemo pa še dodatno veča dejstvo, da je v dolini, kljub temu, da je zunaj zlo vroče, vedno prijetno hladno.

Poleg članov JD Sežana na so na dihalniku do sedaj delovali tudi člani JOSPD Trst, DZRJ LČ Postojna in JK Temnica.

Fotografije: Jaka Jakofčič