Člani Jamarskega društva Sežana smo, skupaj z našimi prijatelji iz JO SPD Trst, ponovno aktivirali delovišče v Jami ob Bazoviški cesti na Gropajski gmajni. Za začetek smo pregledali jamo in uredili okolico jame.  Na prvi akciji smo sodelovali Jaka Jakofčič in Rosana Cerkvenik iz JD Sežana ter Claudio Bratoš in Stojan Sancin iz JO SPD Trst.