Z novim letom nadaljujemo sodelovanje z našimi prijatelji »z unga kraja Bazovice«. Veliki večini beseda Kibuba pomeni trgovino za pohodništvo. Je pa to tudi velika jama z izrednim potencialom za nadaljevanje. Jama leži ob stari bazovski cesti, vpisana pa je bila že v publikaciji Duemilla Grotte. Ima lepo, veliko vhodno brezno globine 40 metrov, nato pa smo skozi stranski rov prišli v vzporedno brezno, kjer smo začutili močan prepih. Iz tega sledi, da sedaj v jami Kibuba raziskujeta Jamarsko društvo Sežana in Jamarski odsek Slovenskega planinskega društva Trst. O nadaljevanju bomo seveda poročali. Upamo, da kmalu. Ekipa: Jaka Jakofčič in Rosana Cerkvenik – JD Sežana ter Claudio Bratoš in Dean Zobec – JO SPD Trst.

Besedilo in foto: Rosana