Jamarsko društvo Sežana združuje pestro zbirko ljudi z različnimi interesi, zanimanji, znanji. Od električistov do doktorjev znanosti. Ravno zaradi tega je tudi njegovo delovanje tako pestro. Vilenica, dihalniki, raznorazni projekti in sodelovanja. Zadnji pomembnejši projekt, pri katerem je društvo sodelovalo je Hydro karst – kraški vodonosnik kot strateški čezmejni vodni vir, ki ga vodi Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU. Glavni cilj projekta je usklajeno upravljanje in zaščita vodonosnika Reka – Timava preko količinskega in kakovostnega spremljanja podzemnih voda na območju matičnega Krasa. Društvo je bilo inštitutu v pomoč pri postavitvi senzorjev v Jami 1 v Kanjaducah.