V Vilenici že dalj časa potekajo meritve za izdelavo 3D modela jame. Meritve izvaja Stanislav Glažar iz DZRJ LČ Postojna, ki bo na koncu tudi izdelal računalniški 3D model. S pomočjo modela si bodo obiskovalci lažje predstavljali, kako poteka jama v kamninskem masivu. Jame so namreč posebno okolje, v katerem neizkušenim obiskovalcem orientacija in občutek za prostor kmalu odpoveta. Tokrat (17.4.) so meritve potekale v neturističnem delu jame, in sicer med Fabrisovim rovom in platojem v Fabrisovi dvorani.

Foto: Jaka Jakofčič