Zamaški po glavnem rovu so lepo prehodni. Vzpon čez ožino po strmo prodnatem pobočju suhega sifona pa bi bil nemogoč brez verige, pritrjene pred 20 leti.  Z nogami si lahko zasuješ ožino v tem prodnatem zelo strmem melišču in prehoda nazaj ni več! Na koncu jame, nad sifonom, pa smo začeli kopati obhodni rov.
Na akciji smo sodelovali: JOSPD Trst: Sancin Stojan, Bratos Claudio; JK Temnica: Milanič Samo; JD Sežana: Jakofčič Jaka.

Foto in tekst: Jaka Jakofčič