Pregledovanje novih rovov za sifonom, kopanje ožin, plezanje v kamin visok 25m,….
Presenetil nas je rov, ki se odcepi prav iz sifona, proč od glavnega rova in odvaja nižje vodostaje. Po njem se je prišlo celo do brezna. Jama je polna presenečenj.
Na akciji smo sodelovali: JOSPD Trst: Sancin Stojan, Bratos Claudio; DZRJLČ Postojna: Marinšek Janko; JK Temnica: Milanič Samo; JD Sežana: Jakofčič Jaka.

Foto in tekst: Jaka Jakofčič