Potok Perilo danes ni ponikal v požiralniku pred jamo (kot v petek), temveč ponikne že v svoji strugi daleč nazaj. Na tej akciji smo uredili Claudiev prehod nad Gornjim sifonom (konec starih delov jame), kateri omogoča varno vrnitev raziskovalcev tudi ob morebitnih nenadnih velikih padavinah.
Udeleženci: JOSPD Trst: Bratos Claudio in Sancin Stojan; JD Sežana: Jakofčič Jaka

Foto in tekst: Jaka Jakofčič