Kljub dežju je bila uspešna popoldanska meddruštvena akcija čiščenja nakopanega materiala iz Dihalnika na vrhu Orleka. Po breznih in vijugastih rovih se nas je razporedilo šest jamarjev v verigo, da smo si podajali vedra. Na vhodu pa sta dva profesorja poskrbela za izvlek iz vhodnega brezna in za deponijo izkopanega materiala. Izkopali smo skoraj 200 veder kamenja. Veseli, nekateri tudi mokri, smo zaključili dan z večerjo pri Jakobu.
Udeleženci: JOSPD Trst: Bratos Claudio, Sancin Stojan in Zobec Dean; JDDR Ajdovščina: Zaman Vasja; JD Sežana: Peca Andrej, Gregorčič Edvard in Jakofčič Jaka; DZRJL: Jakopin Primož.
Tekst: Jaka Jakofčič
Foto: Jaka Jakofčič in Edvard Gregorčič