18.11. in 27.11. so se dela v Jami Okno nad Reko nadaljevala. Pripeljali smo električni motorni vitel in električni agregat. Kovinsko vedro ima volumeni za dva običajna vedra. V štirih urah smo Okno poglobili za 2 m in dobili prehod v rov, ki pa je še preozek. Prepih pa je močan!
To umetno jamo – Jama Okno nad Reko – smo zaprli in zaklenili.
Udeleženci: JOSPD Trst: Sancin Stojan in Bratos Claudio; JD Sežana: Cerkvenik Rosana in Jakofčič Jaka
Foto in tekst: Jaka Jakofčič