Ponikve in Jama v Jezerini – 29.03.2014

Ponikve in Jama v Jezerini – 29.03.2014

Pregled Ponikev v Jezerini po izredno visoki vodi. V jamo je na novo nanosilo veliko vejevja in ilovice. Prehod na Toboganu je bil zaprt s prodom, ki smo ga uspešno odkopali. Rov nad Gornjim sifonom je lepo prehoden. V rovu aktivnega sifona v erozijskem rovu je s...
Vitkov dihalnik – Gorenje – 24.3.2014

Vitkov dihalnik – Gorenje – 24.3.2014

Reka je upadla iz 33 m3/s pod 20 m3/s. V dihalnik je rahlo vleklo. S kadilci sem zaznal dve mesti, kamor je požiralo zrak in dim. Vitkov dihalnik ima nadaljevanje! Reka Reka v Kačni jami je vse bližje. To bo sedaj Tomas Roth vesel, da sem dobil in označil dve...
Stran 1 od 3123