Površinska ekskurzija nas je vodila po Sežanskem krasu do udornice Golokratna jama. Zatem smo si ogledali vhoda Jame Sežanske reke in Brezna v Stršinkni dolini. V obeh jamah se pride do aktivnega vodnega toka dela Reke. Izredni obisk Labodnice sta nam omogočila Claudio in Marco. Jama je bila prvič raziskana leta 1841 – Frederick Anton Lindner.
Udeleženci:
Zunaj: JOSPD Trst: Sancin Stojan, Bratos Claudio; SAS TS: Restaino Marco; JD Sežana: Cerkvenik Rosana in Husu Ludvik.
V Jami: JD Sežana: Kariž Nataša, Gregorčič Edvard, Jakofčič Jaka; JK Temnica: Milanič Samo; JK Lokve: Šipek Darja, Brešan Smiljan; Češki jamarji, ki raziskujejo pri JK Temnica: 8 jamarjev.
Tekst in foto: Jaka Jakofčič