Interni preizkus znanja jamarske tehnike, pred izpiti Jamarske zveze Slovenije, ki bodo 17.05.2014.

 
Tekst in foto: Jaka Jakofčič