Šesti jamarski tabor – Kamenmjavček 2014 je potekal pri Jami Vilenica – 14.-17.08.2014.

Udeležilo se ga je 28 jamarjev in kopica otrok. Nekaj jih je sodelovalo vse dni, nekaj  kakšen dan, nekaj pa le nekaj ur. Vsaka udeležba je dobrodošla. Glavnino je tvorilo 21 jamarjev Jamarskega društva Sežana, sodelovala pa sta še po dva iz Jamarskega odseka SPD Trst in JD Lokve, ter trije iz DZRJLČ Postojna.

Prvi dan smo urejali okolico parka Jame Vilenica in kopali nov dihalnik pri vodohranu Vilenica. Tako smo bili zagnani z delom, da smo po 21 uri prebili ožino in se spustili v brezno. V bližni med velikimi osamelci pa smo dobili vhod v pravo brezno.

Drugi dan smo v Jami Vilenica preplezali dva kamina in iskali nadaljevanje jame. Nato se je izmerilo obe novi brezni.

Tretji dan se je kopalo drugi nov dihalnik pri vodohranu Vilenica, širilo se je meander v že registrirani jami Dihalnik v Sežanski smodnišnici. V še neregistrurani Rumeni jami se je prebilo čep v breznu in odprlo se je 40 metersko brezno, ki pa ima še nadaljevanja.

Četrti dan se je nadaljevalo s kopanjem drugega noveg dihalnika pri Vodohranu Vilenica, že toliko, da je vanj zlezel jamar. Za izmero, dokumentiranje in registracijo v jamo pa bodo potrebne še širitve in kopanje.

Tekst in foto: Jaka Jakofčič