Pred jamo smo uredili parkirišča za naša prevozna sredstva.
Utrjevali smo nestabilni in nevarni podar s pocinkano mrežo in verigami. Dodatno smo kopali in širili celotno izkopano brezno (umetna jama) v globini 20m.
Na zadnji akciji 30.08. smo na več mestih močno narezali novo vrv, zato je bila potrebna dodatna širitev izkopanega brezna. Iz podora je med tem samo od sebe padlo veliko kamenje, zato je bila nujna sanacija podora.
Udeleženci: JOSPDTrst: Bratos Claudio, Sancin Stojan; JDSežana: Jakofčič Jaka.
Tekst in foto: Jaka Jakofčič