Na treh akcijah sta Claudio in Stojan odkopala nov vhod. Nevarno skalo na vhodu pa smo danes sidrali z verigo. Dno brezna je podorna kapniška dvorana, ki pa ima še preozko nadaljevanje na vrhu dvorane.Ob povratku sva s Cladiom odprla večje okno.
Jama Betalka
Ogled jame in iskanje nadaljevanja. Nadaljevanje smo dobili v podoru na vhodu v nasprotno smer kot jama. Kaže na smer Čistilna naprava Sežana.
Udeleženci: JOSPDTrst: Bratos Claudio in Sancin Stojan; JDSežana: Jakofčič Jaka.
 
Tekst in foto: Jaka Jakofčič