Danes smo bili kar v dveh ekipah. Prva ekipa sta bila Stojan in Rosana in sta kopala dihalnik v plitvi vrtači zahodno od vhoda v Rumeno jamo.
Druga ekipa sva bila s Claudiom. Na globini cca -70m sva kopala navpično ozko 4m brezno, ki smo ga širili že na prejšnji akciji 03.10. Bila sva uspešna, saj sva prekopala v dvoranico z dvema kaminoma. En kamin je še preozek.
Jama je zelo razgibana. Pretežno dol, malo gor. Prekopanih začetnih 20m umetne jame. Sledi zaporedje krajših brezen, prečenje v okno in vzporedno brezno. Nadaljevanje v 8m visokem in zelo ozkem kaminu, ki se na vrhu prevesi v 5m široko brezno. Po 15m globine je krajši rov, ki se nadaljuje s 4m izkopanega ozkega brezna z dvoranico. Nadaljevanje je zopet v kaminu, tako kot je bilo na globini cca 40m.
Udeleženci: JOSPDTrst: Bratos Claudio, Sancin Stojan; JDSežana: Cerkvenik Rosana, Jakofčič Jaka.
Tekst in foto: Jaka Jakofčič