Danes smo bili kar na dveh deloviščih. Prvo se je hitro odprlo v dvornico zato smo nadaljevali kopanje v breznu OB, to je v naši stari znanki s katastersko številko 3721.
Nadaljevali smo kopanje v zapolnjenem vzporednem breznu iz katerega lepo piha in nakazuje večje nadaljevanje jame.
Najmanj štiri ure na akcijo ni veliko “za svojo dušo” in za raziskovanje še zadnjih kotičkov neodkrite Zemlje. Teden ima sedem dni. Pošteno je, da tedensko najmanj tri dni namenimo jamam.
Udeleženci: JOSPD Trst: Bratos Claudio, Sancin Stojan; JD Sežana: Jakofčič Jaka
Tekst in foto: Jaka Jakofčič