Dihalnik je pred leti dobil Claudio in sta ga s Stojanom prekopala v jamo. Po več akcijah sta opustila kopanje.
Na ta Pihalnik sem naletel 07.11.2014, ob pregledu terena ob pihanju naraščajoče Reke. Ob upadanju Reke 12.11.2014 sem pa preveril srkanje. Odlično je srkal, tako kot prej pihal. S tem je bila potrjena povezava z Reko – Sežansko reko, to je le del reke Timavo.
Danes smo ga uradno začeli kopati. Poimenovali smo ga Pihalnik Bra-Jak. Pihalnik Bra-Jak: Bratos-Jakofčič. Do Reke imamo še približno 340m globine. Volje in vztrajnosti pa nam ne manjka.
Udeleženci: Jamarski odsek Slovenskega planinskega društva Trst: Sancin Stojan in Bratos Claudio; Jamarsko društvo Sežana: Jakofčič Jaka.
Tekst in foto: Jaka Jakofčič