Kopanje jame. Iz izkopanega dela jame smo izvlekli cca 2m3 nakopanega materiala. V Pihalniku smo nekaj materiala naložili v žaklje in z njimi zidali zid.
Udeleženci: Jamarski odsek Slovenskega planinskega društva Trst: Sancin Stojan in Bratos Claudio; Jamarsko društvo Sežana: Cerkvenik Rosana, Husu Ludvik in Jakofčič Jaka.
Tekst in foto: Jaka Jakofčič