Kopanje tega obetavnega dihalnika na Sežanskem krasu, ki nas mogoče popelje do neznanega toka reke Reka – Timavo. Ob upadanju nivoja visokih voda je ta špranja močno srkala zrak. Na eni prejšnji akciji sta Claudio in Stojan skopala do globine 3m. Danes smo od 14:30 do 19:30 razširili vhodno brezence in ga poglobili za en meter. V petih urah na akcijo se ogromno naredi in skoplje…
Udeleženci: Jamarski odsek Slovenskega planinskega društva Trst: Sancin Stojan in Bratos Claudio; Jamarsko društvo Sežana: Jakofčič Jaka.
Tekst in foto: Jaka Jakofčič