Na prejšnji akciji 05.12. smo ves nakopani material spravili v žaklje, te pa pod vhodno brezno in rov. Na tej akciji sva iz Pihalnika izvlekla 42 žakljev nakopanega materiala in veliko večjih skal. Sedaj je rov pripravljen na sprejem novega nakopanega materiala.
Udeleženca: Jamarsko društvo Sežana: Husu Ludvik in Jakofčič Jaka.
Tekst in foto: Jaka Jakofčič