Tavčar Leon je z luxmetrom izmeril realne svetilnost različnim lučem, ki jih uporabljamo v jamah.
Lumen je enota za količino svetlobnega toka, ki ga daje izvor. Lux pa je enota za osvetljenost, ki je odvisna od prostorskega kota, ki ga svetlobni izvir ima. Lumne se da izmeriti reletivno natančno z luxmetrom in metrom.
Velja enačba:
*Φ*V(lm) = *E*v(lx) ×* A*(m2)
E->luxi
A->površina
Izmenjali smo si izkušje glede uporabe luči v jamah.
Tekst in foto: Jaka Jakofčič