Čurka pomeni zelo ozka in majhna jama. V Katatru Jamarska zveza Slovenije je registriranih 11400 jam, od tega 25 jam z imenom čurka. Pred 40. leti je pozimi dobil Ludvik raztopljen sneg nad dihalnikom. Pred 30. leti smo jo večktrat kopali, vendar smo po nekaj akcijah obupali še pred globino 10m, ki je potrebna za registracijo jame. Letos je čurka prišla v kopaški plan…… Odločili smo se, da jo širimo v normalne dimenzije od vhoda navzdol in nadaljujemo z raziskavami. Ta je bila že tretja letošnja akcija.
Udeleženci: Claudio Bratos in Stojan Sancin, JOSPD Trst; Ludvik Husu in Jaka Jakofčič, JD Sežana.
Tekst in foto: Jaka Jakofčič