Sedmi jamarski tabor »KAMENMJAVČEK 2015« je potekal od 13. do 16.08.2015 pred jamo Vilenico. V teh dneh smo urejali park pred jamo, raziskovali tri jame: Dihalnik pri Sežanski smodnišnici, Dihalnik pri vodohranu Vilenica, Brezno pod Prelovcem, zaključili merjenje v Rumeni jami ter se veselo družili. Jamarskega tabora se je udeležilo 29 jamarjev in veliko otrok. Nekaj jih je sodelovalo vse dni, nekaj kakšen dan, nekaj pa le nekaj ur. Vsaka udeležba in druženje je zelo dobrodošlo. Glavnino je tvorilo 18 jamarjev Jamarskega društva Sežana, štirje iz Jamarskega društva Divača, dva iz Jamarskega odseka SPD Trst, ter štirje brez društva.

Tekst in foto: Jaka Jakofčič