V nedeljo, 24.6.2018, se nas je manjša skupina jamarjev ter bodočih jamarjev odpravila na ogled
manjših jam, ki ležijo v gmajni zahodno od Sežane. Tekom sprehoda po površju smo si ogledali
manjši spodmol ter več vhodov v globlja brezna, v katera pa se nismo spuščali. Vstopili smo v
Pečino na Jožkovem partu. V tem primeru gre za manjšo jamo, katere vhod predstavlja manjša
odprtina, skozi katero se je potrebno nekoliko splaziti. Po nizkem vhodnem delu se odpre večja
dvorana v kateri se lahko prosto sprehajaš. Sledil je še ogled večje in kapniško izjemno bogate
Pečine pod Medvejkom. Jami sta primerni tako za jamarje, kot tudi za nedeljske obiskovalce jam
(seveda z ustreznim spremstvom).

Foto: A. Peca in Š. Prunk