Raziskovanja

Lipiška jama

Vhod v jamo leži tik ob cesti Sežana – Lokev, v bližini odcepa za Lipico, zato je bila obiskana že zelo zgodaj. Veliko podpisov na vrhu Drče priča, da je bilo nadaljevanje z 20 metrov globokim poševnim breznom ovira za večino takratnih obiskovalcev. Najstarejši poznan...

Čukova jama

Po podatkih, ki se nahajajo v Katastru Jamarske zveze Slovenije je Čukovo jamo leta 1959 registriral Inštitut za raziskovanje krasa. Avtor zapisnika je Leben, dodan pa je tudi načrt jame do globine 133,5m. Jama pa je bila seveda poznana že prej. V italijanskem...

Brezno v Stršinkni dolini

Vse se je začelo leta 1997, po obilnih padavinah. Takrat smo z večjim zanimanjem začeli iskati številne dihalnike. Poleg že znanega dihalnika/jame Kanjaduce, smo dobili še številne druge, med katerimi je največje zanimanje vzbudil dihalnik v Čičarjevi dolini pri kraju...

Jama 1 v Kanjaducah

Jama 1 v Kanjaducah je zaradi močnega prepiha, ki se občasno pojavi na vhodu, burila domišljijo številnim generacijam raziskovalcev. Prva nam poznana dokumentirana raziskovanja segajo v leto 1886, ko so vnjej kopali in iskali vodo avstro-ogrski inženirji s pomočjo...